Private AWS VPC, i.e for RDS - Aurora Postgres/MySQL